oneAPI Deep Neural Network Library (oneDNN)
Performance library for Deep Learning
1.96.0
dnnl::memory Member List

This is the complete list of members for dnnl::memory, including all inherited members.

data_type enum namednnl::memory
dim typedefdnnl::memory
dims typedefdnnl::memory
format_kind enum namednnl::memory
format_tag enum namednnl::memory
get(bool allow_empty=false) constdnnl::handle< dnnl_memory_t >inline
get_data_handle() constdnnl::memoryinline
get_desc() constdnnl::memoryinline
get_engine() constdnnl::memoryinline
handle()=defaultdnnl::memory
handle(const handle< T, traits > &)=defaultdnnl::memory
handle(handle< T, traits > &&)=defaultdnnl::memory
handle(T t, bool weak=false)dnnl::memoryinlineexplicit
handle< dnnl_memory_t >::handle()=defaultdnnl::handle< dnnl_memory_t >
handle< dnnl_memory_t >::handle(const handle< dnnl_memory_t, handle_traits< dnnl_memory_t > > &)=defaultdnnl::handle< dnnl_memory_t >
handle< dnnl_memory_t >::handle(handle< dnnl_memory_t, handle_traits< dnnl_memory_t > > &&)=defaultdnnl::handle< dnnl_memory_t >
handle< dnnl_memory_t >::handle(dnnl_memory_t t, bool weak=false)dnnl::handle< dnnl_memory_t >inlineexplicit
map_data() constdnnl::memoryinline
memory()=defaultdnnl::memory
memory(const desc &md, const engine &aengine, void *handle)dnnl::memoryinline
memory(const desc &md, const engine &aengine)dnnl::memoryinline
operator bool() constdnnl::handle< dnnl_memory_t >inlineexplicit
operator dnnl_memory_t() constdnnl::handle< dnnl_memory_t >inlineexplicit
operator!=(const handle &other) constdnnl::handle< dnnl_memory_t >inline
operator=(const handle< dnnl_memory_t, handle_traits< dnnl_memory_t > > &)=defaultdnnl::handle< dnnl_memory_t >
operator=(handle< dnnl_memory_t, handle_traits< dnnl_memory_t > > &&)=defaultdnnl::handle< dnnl_memory_t >
operator==(const handle< dnnl_memory_t, handle_traits< dnnl_memory_t > > &other) constdnnl::handle< dnnl_memory_t >inline
reset(dnnl_memory_t t, bool weak=false)dnnl::handle< dnnl_memory_t >inline
set_data_handle(void *handle, const stream &astream) constdnnl::memoryinline
set_data_handle(void *handle) constdnnl::memoryinline
unmap_data(void *mapped_ptr) constdnnl::memoryinline
validate_dims(const std::vector< T > &v, int min_size=0)dnnl::memoryinlinestatic